Jeśli nie zarejestrujesz samochodu, zostaniesz ukarany karą.

Powiedz mi, czy sprzedajesz czy kupujesz samochód. Musisz powiadomić dział komunikacji o sprzedaży lub nabyciu samochodu w celu spełnienia mandatu. W przypadku niedotrzymania terminu, zostaniesz ukarany surową karą. Kto może cię ukarać i za ile?

Ponowna rejestracja pojazdów nie jest nowym obowiązkiem; obowiązuje od dawna. Niestety, spory odsetek właścicieli samochodów nie wziął tego pod uwagę. Te tak zwane „martwe dusze” są efektem końcowym. Do tej kategorii zaliczane są pojazdy, które nie zostały wyrejestrowane, mimo że zostały wyprodukowane kilkadziesiąt lat temu. Zmieniono zapisy Kodeksu Drogowego, aby nakładać kary na kierowców i budować ramy CEP.

Nie wiadomo, jaka będzie kara za niezarejestrowanie samochodu w 2021 roku.

Kara za niezarejestrowanie pojazdu w 2021 r. wynosi od 200 zł do 1000 zł, zgodnie z art. 140 metrów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wysokość kar nakładanych na kierowców w drodze czynności administracyjnych ustala starosta.

Przypominając, że przed zmianami Kodeksu Drogowego kary były znacznie surowsze. Sztuka. 97 kodeksu wykroczeń, a nie kodeksu drogowego, był odpowiedzialny za to przestępstwo. Ta historia mówi, że na kierowców łamiących kodeks drogowy mogą zostać nałożone kary do 3000 zł.

W przypadku niezarejestrowanego samochodu, kto może zostać ukarany grzywną?

Korporacja, która sprowadza auta spoza kraju, nie podlegałaby wspomnianej wyżej regule Kodeksu wykroczeń. Nowelizacja ustawy o ruchu drogowym dotknie więcej osób. Teraz firmy i ludzie, którzy nie mówią opinii publicznej o:

W przypadku dokonania wpłaty, sprzedaży samochodu lub konieczności wprowadzenia zmian w informacjach w dowodzie rejestracyjnym może zostać nałożona kara w wysokości do 1000 euro.
Przewiduje się, że w dłuższej perspektywie handel pojazdami stanie się bardziej otwarty ze względu na rosnącą liczbę osób, które mogą zostać ukarane za brak ponownej rejestracji pojazdu.

Kiedy brak ponownej rejestracji pojazdu podlega karze grzywny?

Po pierwszym roku kara za brak rejestracji zacznie obowiązywać we wszystkich stanach. Ministerstwo Środowiska jest odpowiedzialne za zmianę prawa w celu włączenia środków związanych z rejestracją pojazdów w celu wykonania kar.

 

Zobacz inne:

Kalkulator OC

Ubezpieczenie samochodu

OC na miesiąc
ubezpieczenie auta na angielskich tablicach
Kalkulator OC bez podawania danych osobowych

Back to Top
https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/