Jakie kary zostaną nałożone za brak przeglądu technicznego?

Czy kiedykolwiek zostałeś aresztowany przez policję i odkryłeś, że twoje badanie techniczne było nieważne? Może to być niegrzeczne przebudzenie. W Polsce właściciel pojazdu jest odpowiedzialny za stan techniczny pojazdu i ma obowiązek dokonywania regularnych badań technicznych. W rezultacie wymagane są testy, a jazda bez kontroli ma szereg poważnych konsekwencji. Jakie są niebezpieczeństwa związane z niekontrolowaniem samochodu? Jak zmienił się rok 2021?

Właściciele wszystkich pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym samochodów osobowych, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych oraz motocyklistów, zobowiązani są do poddania się przeglądom technicznym. Częstotliwość przeprowadzania tych testów różni się w zależności od rodzaju i wieku pojazdu. Można przypuszczać, że większość kierowców musi jechać przynajmniej raz w roku na kontrolę techniczną. Oczywiście istnieją wyjątki. W przypadku zakupu nowego pojazdu, pierwsze badanie techniczne musi nastąpić w ciągu trzech lat od rejestracji, a drugie badanie w ciągu dwóch lat po pierwszym. Przeglądy techniczne należy przeprowadzać co 12 miesięcy po pierwszym przeglądzie.

Prowadzenie samochodu bez kontroli nie jest opłacalne. W przypadku inspekcji brak obowiązkowej oceny technicznej może mieć niezamierzone konsekwencje. Jednocześnie kara za brak recenzji nie musi być najgorszą sankcją. Co się stanie, jeśli inspekcja wykaże, że pojazd nie był sprawdzany?

Jeśli nie zdasz egzaminu technicznego i zostaniesz zatrzymany przez policję lub Inspekcję Transportu Drogowego, możesz zostać ukarany grzywną w wysokości do 500 zł za nieukończenie badania technicznego. Na szczęście ustawodawca nie przewidział podwyższenia punktów karnych za to naruszenie. Jeśli termin kontroli upłynął zaledwie kilka dni temu, może to skutkować cytowaniem i pouczeniem. Jeśli jednak przez wiele miesięcy jeździłeś bez kontroli, konsekwencje będą bardziej dotkliwe.

Gdy badanie wykaże brak przeglądu technicznego, dowód rejestracyjny zostanie zatrzymany, a pojazd zostanie wysłany do przeglądu technicznego, który powinien odbyć się w ciągu siedmiu dni. Wcześniej skonfiskowano dowód rejestracyjny i wydano specjalne dokumenty uprawniające do podjechania do stacji kontrolnej w celu przeprowadzenia kontroli. W chwili obecnej kierowcy nie muszą przedstawiać zaświadczenia o rejestracji. W rezultacie jest przetrzymywany wirtualnie. Policja ma stały dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK, gdzie może zweryfikować aktualną dokumentację pojazdu. Jeśli policja wykryje brak kontroli technicznych, wyłączy zaświadczenie o rejestracji w CEPiK. Wystarczająco, zatem kierowca zatrzymanego pojazdu musi niezwłocznie przeprowadzić kontrolę techniczną i zgłosić się do urzędu lub policji z wynikami oględzin.

Jeżeli okaże się, że pojazd zatrzymany do kontroli nie był przez dłuższy czas kontrolowany i policjant ma wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu, pojazd nie będzie mógł dalej brać udziału w ruchu drogowym, a odpowiedzialność ponosi jego właściciel za dodatkowe koszty, zaczynając od holowania pojazdu na najbliższy parking. Opłacenie lawety to dodatkowa kara za niewykonanie w takiej sytuacji kontroli pojazdu.

Odmowa odszkodowania może być jedną z najpoważniejszych konsekwencji braku kontroli technicznej. Zgodnie z przepisami pojazd, który nie przeszedł bieżących przeglądów technicznych, jest uznawany za zdatny do ruchu drogowego. Brak sprawdzenia pojazdu po wypadku lub stłuczce może skutkować odmową wypłaty odszkodowania lub zmniejszeniem wypłacanego świadczenia. Jeżeli przegląd techniczny był nieaktualny i przyczynił się do powstania szkody, roszczenie AC może zostać zmniejszone lub odrzucone. Odpowiedzialność cywilna nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji dla sprawcy, a maksymalną karą jest kara grzywny.

Brak przeglądu w 2021 r. może skutkować kolejnym niekorzystnym wynikiem. Jeśli spóźnisz się z przeglądem dłużej niż 30 dni, stacja kontroli pojazdów obciąży Cię dwukrotnie wyższą opłatą za jej wykonanie. Ustawodawca chce więc wymusić na nas prowadzenie bieżących badań, a jednocześnie generowanie większych przychodów dla kasy Transportowego Dozoru Technicznego, która otrzyma te dodatkowe pieniądze. Ustawa została napisana i ma zostać wprowadzona w drugim kwartale 2021 roku.

Jeśli badanie wykaże braki w badaniach technicznych naszego pojazdu i policja przejmie nam dowód rejestracyjny, nawet jeśli tylko praktycznie, musimy natychmiast dokonać przeglądu technicznego pojazdu. Po zakończeniu badania i pozytywnej opinii stacji kontroli pojazdów otrzymamy 30-dniowe zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów. Jeśli będziemy w posiadaniu dowodu rejestracyjnego, będzie to oznaczone datą ostatniej kontroli.

 

 

Zobacz podobne:

Czy nieopłacona polisa OC jest ważna?

Zniżki OC w małżeństwie

Lex Uber już w Polsce

Wyjazd samochodem na Słowację

Wyposażenie po VIN

Back to Top
https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/